Microsoft MakeCode

Met Microsoft MakeCode kan je onder andere de Microbit, LEGO EV3-robot programmeren op grafische en tekstuele (Javascript) wijze… Neem...

Jij komt toch ook?

Op dinsdag 24 april gaat de slotdag van de jaarlijkse lessenreeks ‘Progra-MEER’ door. De slotsessie staat open voor iedereen; huidige en vorige...

Coding with Chrome

Al gehoord van deze Chrome-extensie? Misschien wakkert onderstaande beschrijving je nieuwsgierigheid aan: Learn, improve, or teach coding skills within...