Jij komt toch ook?

Op dinsdag 24 april gaat de slotdag van de jaarlijkse lessenreeks ‘Progra-MEER’ door. De slotsessie staat open voor iedereen; huidige en vorige deelnemers, leerkrachten, verantwoordelijken, directies, sympathisanten…

Programma:

10.30 – 11.00 u Onthaal met koffie en koeken
11.00 – 13.00 u Welkomstwoord  door prof. dr. Frank Neven, Universiteit Hasselt – 10 min
Kennismaking met de Microbit door prof. dr. Kris Coolsaet, Universiteit Gent – 45 min
Moodle platform voor computationeel denken door Zimcke Van de Staey & Tobias Verlinde, KU Leuven – 35 min
Dodona: een intelligent tutoringsysteem voor programmeeropdrachten door prof. dr. Dawyndt, Universiteit Gent – 25 min
13.00 – 13.45 u Walking lunch & Postersessie
13.45 – 15.30 u Robots komen in vrede: een overzicht van artificiële intelligentie door  prof. dr. ir. Francis wyffels, Universiteit Gent – 45 min
Internet of Things: iedereen programmeur door prof. dr. Kris Luyten, Universiteit Hasselt – 30 min
Meer Big Data minder storende reclame door dr. Jonny Daenen, Selligent – 30 min
15.30 – 16.00 u koffie en taart

Deze slotsessie staat open voor iedereen die:

  • affiniteit heeft met het onderwijs
  • de impact van de digitale transitie in het algemeen en van informaticawetenschappen in het bijzonder op het leven van elke dag volgt
  • meer wil weten over de informatica-poot binnen het STEM-verhaal.

Inschrijven? https://www.uhasselt.be/progra_meer_slotevent