Ben jij al ingeschreven voor het Code Festival?

Geef je les in het lager of secundair onderwijs en wil je graag meer leren over hoe je programmeren kan aanpakken in je klas? Dan kan je deelnemen aan het Code Festival, georganiseerd door het Departement Onderwijs. Dit initiatief is in het leven geroepen om programmeren in de klas onder de aandacht te brengen. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen in zoveel mogelijk klassen en scholen te laten starten met een programmeerproject. Leraren kunnen deelnemen door tijdens de Code week (7 – 22 oktober 2017) programmeerlessen te organiseren voor of met hun leerlingen, programmeerworkshops te houden, lesplannen te delen enz.

Op dinsdag 10 oktober 2017 in Leuven en op donderdag 19 oktober in Gent zijn er gratis studiedagen voor alle geïnteresseerden.

Tijdens deze studiedagen zullen scholen uit het lager en secundair onderwijs en uit het buitengewoon onderwijs laten zien hoe zij programmeren aanpakken. Verder kan je inspiratie, tips en leermiddelen komen verzamelen.

Voor meer info en inschrijving: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/inschrijven/onderwijsevent.aspx?id=21#P68